Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Profesor Zofia Trojanowiczowa nie żyje

Wybitna badaczka romantyzmu, współautorka pierwszej książki o Poznańskim Czerwcu' 56 zmarła dziś w Poznaniu. Miała 79 lat.

.
Profesor Zofia Trojanowiczowa

Absolwentka filologii polskiej na UAM. W 1991 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych, była wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, przez wiele lat kierowała Zakładem Literatury Romantyzmu oraz Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Norwida. Autorka m.in. książek Rzecz o młodości Norwida (Poznań 1968), Ostatni spór romantyczny: Cyprian Norwid - Julian Klaczko (Warszawa 1981), Romantyzm - od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały (Kraków 2010) i wielu innych.

Z Jarosławem Maciejewskim w 1981 r. wydała książkę Poznański Czerwiec 1956 - pierwszą publikację o wydarzeniach z czerwca 1956 r., która miała towarzyszyć odsłonięciu pomnika na placu Mickiewicza. - Praca nad książką toczyła się w bardzo szybkim tempie - wspominała w Kronice Miasta Poznania w 2006 r. (w 50. rocznicę Czerwca'56) profesor Trojanowiczowa. - Rozpoczęła się w końcu grudnia 1980 roku i w ciągu szczęściu miesięcy publikacja była gotowa (...). Złożyło się osobliwie, że redaktorami tej książki byli poloniści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: nieżyjący już dziś prof. Jarosław Maciejewski i pisząca te słowa, a do tego specjalizujący się w literaturze romantycznej. Profesor był jednak rdzennym poznaniakiem, bardzo przywiązanym do tradycji swojego miasta, naocznym świadkiem czerwcowych wydarzeń, podobnie zresztą jak ja, w 1956 roku początkująca studentka polonistyki - wspominała w Kronice.  - To była szalona praca, ale wspaniały czas - pisała.

Wychowała pokolenia poznańskich polonistów. Uhonorowana została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), złotym medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis"  (2007),"Medalem za Zasługi w Upowszechnianiu Twórczości Cypriana Norwida"  (2010) i Nagrodą Naukową Miasta Poznania (1991 r.)

sk