Kultura Poznań.pl

Kultura

Nagroda naukowa 2007

Kapituła uhonorowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2007 wybitnego naukowca prof. dr hab. med. Tomasza Siminiaka za wdrażanie nowych technologii w leczeniu chorób serca.
Prof. dr hab. med. Tomasz Siminiak, urodzony 25.10.1960 r. we Wrocławiu; nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pracownik Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. Ukończył studia na poznańskiej Akademii Medycznej na specjalnościach kardiologia i choroby wewnętrzne.
Badania prof. T. Siminiaka doprowadziły do wykonania w Poznaniu, jako pierwszym ośrodku w Polsce i drugim na świecie, zabiegów przeszczepiania mioblastów w leczeniu pozawałowego uszkodzenia serca. Wprowadził w tym celu nowatorską metodę zabiegową z dostępu przez żyły serca, która, po raz pierwszy na świecie, została oceniona w programie klinicznym znanym w kardiologii jako "the POZNAN Trial". Ponadto, jako pierwszy w Polsce, wprowadził metodę leczenia świeżego zawału serca przy pomocy autologicznych szpikowych komórek macierzystych. Prof. T. Siminiak prowadzi także badania kliniczne dotyczące genetycznego podłoża miażdżycy oraz stentów uwalniających leki antyproliferacyjne wykorzystujące zdobycze biotechnologii do diagnostyki i terapii chorób serca.
Osiągnięcia laureata oraz jego zespołu były prezentowane podczas głównych sesji krajowych, europejskich i amerykańskich kongresów kardiologicznych oraz na Światowym Kongresie Kardiologii.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej