Kultura Poznań.pl

Kultura

Nagroda Artystyczna 1998

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania zespołowa dla STEFANA WOJNECKIEGO, MARII WOŁYŃSKIEJ, JANUSZA NOWACKIEGO, ZBIGNIEWA GRZEGORSKIEGO, WOJCIECHA MAKOWIECKIEGO za liczne inicjatywy, które w ostatnich latach uczyniły z Poznania stolicę polskiej fotografii.


STEFAN WOJNECKI Artysta fotografik, animator i teoretyk fotografii
Urodził się 6 kwietnia 1929 r. w Poznaniu.
Studiował fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się fotografią intermedialną oraz teorią fotografii. Jest inicjatorem wielu imprez propagujących tę dziedzinę sztuki (wystawy, sympozja, warsztaty). Między innymi z jego inicjatywy odbyły się w Poznaniu dwie edycje Biennale Fotografii. Należy do grona tzw."fotografów poszukujących". Podejmuje śmiałe eksperymenty w zakresie warsztatu i form przekazu plastycznego. Uczestniczy w prestiżowych prezentacjach fotografii w kraju i za granicą. Miał szereg wystaw indywidualnych. W 1999 r.odbyła się w Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu retrospektywna wystawa prac artysty zatytułowana Pęknięcia - ku symulacji, której towarzyszył album poświęcony całokształtowi twórczości Stefana Wojneckiego. Od 1971 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił przez szereg lat funkcję prezesa Zarządu Okręgu, jak i Zarządu Głównego. Od 1978 roku pracuje w PWSSP w Poznaniu, gdzie stworzył od podstaw pierwszy w Polsce kierunek studiów - fotografię. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu a także ekspertem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.


MARIA WOŁYŃSKA
Urodziła się w 1927 r.
Należy do grona zasłużonych twórców i propagatorów poznańskiej fotografii. Od 1964 r.była członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1970 r.członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od r. 1996 pełni funkcję prezesa Wielkopolskiego ZPAF - u Tworzy w zakresie fotografii czarno - białej i barwnej kreując na przemian ekspresyjne metaforyczne wizje i "malarskie" impresje pejzażowe. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach ogólnopolskich. Aktywna jako działacz Związku oraz inicjator i kurator wielu wystaw środowiskowych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, ma też na swym koncie 7 wystaw indywidualnych. Ostatnią z nich, zatytułowana Byli - odeszli. In memoriam poznańskim artystom i naukowcom była w listopadzie br. prezentowana w poznańskim Centrum Kultury Zamek.


JANUSZ NOWACKI
Urodził się w 19 stycznia 1939 r. w Poznaniu.
Animator życia fotograficznego w Poznaniu i Wielkopolsce. Zapoczątkowane w 1973 r. Warsztaty Fotograficzne były prekursorskimi działaniami w nurcie "fotografia poza galerią". W latach 60. i 70.tworzył fotografie o tematyce jazzowej (ekspresyjne portrety muzyków). Aktualnie w jego fotografii dominuje pejzaż - syntetyczny w formie i poetycki w nastroju. W 1993 r.założył działającą w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu Galerię Fotografii "pf", którą kieruje do dzisiaj. Galeria uzyskała dzięki ambitnemu programowi wysoką rangę w Polsce.


ZBIGNIEW GRZEGORSKI Artysta fotografik, animator kultury.
Urodził się 5 marca 1921 r. w Poznaniu.
Od lat 70.należy do czołówki wielkopolskich artystów fotografików. W roku 1989 jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł i odznakę - Artysta Fotograf Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Znaczną część swej energii twórczej poświęca pracy dydaktycznej. W 1969 r.zorganizował sekcję młodzieżową przy Amatorskim Klubie Fotograficznym Spółdzielczości Pracy Pryzmat, która z czasem przyjęła nazwę Studium Fotografii Młodych. Wobec braku w ówczesnych latach wyższego szkolnictwa fotograficznego, jego działalność na tym polu miała szczególną rangę społeczną. W 1964 r.założył w Poznaniu Klub Fotograficzny PRYZMAT, którego prezesem jest do dziś. Od stycznia 1992 r. klub wydaje pod jego redakcją kwartalnik "Foto - Zeszyty" - periodyk poświęcony fotografii artystycznej, będący przedsięwzięciem artystycznym i edytorskim na niespotykaną w kraju miarę. Członek ZPAF, laureat wielu nagród i wyróżnień zdobywanych na wystawach i konkursach fotograficznych w Polsce i za granicą, m.in. posiadacz Dyplomu Honorowego Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.


WOJCIECH MAKOWIECKI Historyk i krytyk sztuki, animator życia artystycznego, dyrektor Galerii Miejskiej ARSENAŁ.
Urodził się 11 grudnia 1944 r. w Inowrocławiu. Jest współtwórcą wielu wystaw imprez z zakresu fotografii artystycznej i intermedialnej, m.in. ze Stefanem Wojneckim zrealizował wystawę Polskiej fotografii intermedialnej (1988) i powołał do życia Biennale fotografii (1999). Był kuratorem wystaw i autorem publikacji: Włodzimierz Habel, Lech Morawski, Fortunata Obrąpalska, Artyści Poznania 1945-85. Szczególną uwagę przywiązuje do promocji artystów poznańskich poprzez wystawy i towarzyszące im albumy (m.in. A. Kurzawski, A. Syska, S. Wojnecki, I. Gustowska).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.