Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

opublikowano:

Nowe stypendia twórcze w Poznaniu - nabór

Wydział Kultury Miasta Poznania ogłasza nabór do nowego programu stypendialnego, w ramach którego uzyskać można finansowe wsparcie swoich działań związanych z działalnością artystyczną w wysokości od 5000 do 20 000 złotych. Wnioski można składać do 29 sierpnia.

. - grafika artykułu
fot. materiały prasowe

Ideą programu jest wsparcie działań artystycznych i rozwojowych lokalnych twórców i innych przedstawicieli środowiska kulturalnego, którzy chcą tworzyć oraz rozwijać poznańską ofertę kulturalną.

- Program jest adresowany do nich bezpośrednio. Duża część środowiska ludzi kultury nie korzysta z miejskiego wsparcia, bo nie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego o nowe stypendia będą mogli wystąpić osobiście, bez pośredników i rekomendacji, na własne potrzeby związane z twórczością  - deklaruje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Grono potencjalnych stypendystów jest bardzo szerokie - nie przewidziano m.in. ograniczeń wiekowych, zatem jest to propozycja nie tylko dla młodych talentów. O stypendium mogą wystąpić zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy i zespoły twórcze. Kluczowe jest przedstawienie we wniosku celu stypendium - może nim być zarówno konkretny projekt (zorganizowanie wydarzenia artystycznego), ale można też wystąpić o wsparcie procesu twórczego (np. poprzez sfinansowanie wyjazdu studyjnego, kursu mistrzowskiego czy badań) lub innej działalności rozwijającej kompetencje twórcze.

- Słowo "rozwój" jest tu kluczowe. Większość publicznych programów wsparcia jest skupionych na wymiernych rezultatach - nowe poznańskie stypendia twórcze mają pomagać ludziom kultury w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności - mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

- We wniosku należy opisać swoje potrzeby rozwojowe, nakreślić wstępnie harmonogram działań i czas ich realizacji jeszcze w bieżącym roku oraz wskazać cele, jakie chce się z pomocą stypendium osiągnąć - precyzuje Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP.

Pula pilotażowego programu stypendiów twórczych wynosi w tym roku 200 tysięcy złotych.

oprac. red.

Załączniki