Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Obraz Maksymiliana Czechlewskiego Galeria FWD.jpg (pawie oka na zielonym tle).

Ja farbuję i to jest niebezpieczne - UWAGA WYSTAWA NIECZYNNA!

22.02 – 31.03.2020

Galeria nieczynna do końca marca.

Artyści: Chun-Yi Chang, Maksymilian Czechlewski, Piotr Pasiewicz

wernisaż: 22.02.2020, 16:00

Wystawa jednoczy trzech artystów, których różni bardzo wiele. Mieszkają w zupełnie innych miejscach globu, są w różnym wieku, mają kompletnie odmienne zainteresowania i różnego rodzaju bagaż doświadczeń. Łączy ich wewnętrzna potrzeba tworzenia oraz wiara w to, że sztuka oraz artystyczna wrażliwość są ważne i trzymają przy życiu każdego twórcę, człowieka kultury, kuratora czy historyka sztuki. Z tej perspektywy twórczość artystyczna to podstawa niektórych ludzkich egzystencji.
W tym tyglu miesza się jeszcze jeden składnik, którego postawa nie jest oczywista. Jest to element, bez którego tworzenie nie miałoby sensu - odbiorca - wrażliwy oglądający, kolekcjoner czy pasjonat, ale często także "zwykły człowiek", łamiący artystyczne serca zdaniami w rodzaju "moje pięcioletnie dziecko, by tak umiało".  To właśnie spotkanie z tą ostatnią postacią może być dla artysty "niebezpieczne".
W dobie postmodernizmu panują egalitarne teorie: wszystko może być sztuką i każdy może zostać artystą. Czym zatem różnimy się od siebie? Dlaczego nie tworzysz sztuki?

Chun-Yi Chang - urodzona w Taipei w 1975 r., absolwentka Rouen College of the Arts oraz studium doktorskiego na Uniwersytecie Paryskim. W 2009 odbyła rezydencyjny wyjazd stypendialny Ministerstwa Kultury do 18th Street Arts Center w Santa Monica. Laureatka nagrody stypendialnej Gerdy Henkel Stiftung w 2013. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym w 5. i 11. edycji Festiwalu la Nuit Blanche, w 6. edycji Biennale Młodych Artystów w Paryżu oraz w wystawie French-Chinese Young Artists w Today Art Museum w Pekinie. Praca Chun-Yi Chang koncentruje się na prezentacji rzeczywistości świetlnej na obrazach cyfrowych. Artystka wykorzystuje "pływające światło" i "spojrzenie" obrazów cyfrowych", aby przemodelować poczucie rzeczywistości, które waha się między światem realnym a rzeczywistością wirtualną.

Maksymilian Czechlewski - urodzony w Poznaniu w 2015 r. Uczęszcza do Przedszkola Jeżyki na poznańskich Jeżycach. Jego hobby to malowanie wszystkim czym się da i po czym się da. Potrafi samodzielnie się umyć i ubrać, ładnie wypowiadać się i składać logiczne zdania, kroić owoce i warzywa, opowiadać bajki. Jest w stanie napisać proste słowa, w tym swoje imię. Posiada także zdolność zapalania światła kijem. Obrazy maluje głównie farbami akrylowymi i plakatowymi. Zaczął tworzyć w wieku 3 lat.

Piotr Pasiewicz - urodzony w Łodzi w 1979 r. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) prof. Andrzeja M. Bartczaka. W 2011 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzy w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, performance, wideoartu i krótkich form filmowych. W swych działaniach konsekwentnie kreuje świat, w którym przesiąknięte metafizyką kształty powstają w spontanicznym akcie twórczym.

Zobacz www.galeriafwd.pl