Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Kamień

Céu da boca / Podniebienie

25.10 – 27.11.2019

Dalila Goncalves. Céu da boca w języku portugalskim oznacza "podniebienie". W porównaniu do wielu innych języków, zarówno po polsku jak i po portugalsku, jest to wyrażenie bardzo poetyckie [dosłownie: niebo ust - przyp. tłum.] i sugeruje pewne otwarcie się wnętrza ciała na kosmos, pozwalające wnętrznościom na kontakt ze światem zewnętrznym i smakowanie go. W pewnym sensie to właśnie ma miejsce w twórczości artystycznej Dalili Gonçalves. Praktyka tej artystki rozgrywa się w szczerym dialogu z materią, jest spotkaniem między sercem ciała a substancją. Za pośrednictwem swoich fotografii, instalacji i rzeźb Gonçalves eksploruje kwestie związane z przemijaniem, zmianami dokonującymi się w materii, relacją między ludzkim ciałem a innymi nie-ludzkimi, a także procesami wytwórczymi, które mogą być przemysłowe bądź organiczne, seryjne bądź rzemieślnicze.
Juan Canela
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania  
Wernisaż: 25.10, g. 19:00

Zobacz www.rodriguezgallery.com