Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Obraz z epoki.

Wykład online Jarosława Pietrzaka - Frondystki. Aktywność polityczna i wojskowa kobiet w okresie Frondy 1643-1661

2021-12-13 ( poniedziałek )
18:00
Dom Bretanii Fundacja Poznań - Ille-et-Vilaine Stary Rynek 37, Poznań

Frondystki. Aktywność polityczna i wojskowa kobiet w okresie Frondy 1643-1661 - wykład dr. Jarosława Pietrzaka z cyklu "Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw" Fronda lat 1643-1661 była wielką rewoltą, która ogarnęła Paryż i zaangażowała środowiska mieszczańskie oraz arystokratyczne w walce przeciwko rządom pierwszego ministra kardynała Juliusza Mazzariniego. Prowadzona w tym samym czasie przez Francję wojna z Hiszpanią i Cesarstwem pogłębiła kryzys państwa, którego ster znalazł się w rękach regentki Anny Austriackiej oraz, wspierającego jej nominalną władzę w imieniu małoletniego Ludwika XIV. W walkach brali udział nie tylko mężczyźni. Szczególnie po stronie parlamentu oraz podżegających do walk arystokratów stanęły kobiety, które bynajmniej nie tylko snuły sieci intryg politycznych, ale czynnie zaangażowały się w walki. "Paryskie amazonki", którym to mianem określano grupę arystokratek, zasłynęły swoją przebiegłością, zdolnością pośredniczenia pomiędzy walczącymi, odwagą a nawet hartem ducha. Udział kobiet nie był jednak przypadkowy. Wpływ na ich wystąpienie miały więzi rodzinne, wspólnota interesów z buntującymi się przeciw władzy królewskiej możnymi, aktywizacja polityczna i kulturalna kobiet za sprawą działających salonów oraz wyjątkowy ideał kobietywalczącej tzw. femme forte, który uczynił z płci pięknej równego mężczyznom towarzysza broni.

Jarosław Pietrzak - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Autor rozprawy doktorskiej: Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634- 1694) - życie i działalność (Warszawa 2016 r.) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w "Zapiskach Historycznych", "Res Historica", "Klio", "Studiach Wilanowskich" oraz wydawnictwach monograficznych pod redakcją. Członek rady naukowej czasopisma "Eastern European Review", współpracownik m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Zainteresowania badawcze związane historią, rolą i miejscem kobiet w społeczeństwie we wczesnej epoce nowożytnej od XVI do XVIII wieku, historią podróży, dziejami rodów magnackich, oraz przemianami kultury dworskiej, w tym ceremoniałami.

Online - Zoom / Facebook
Dostęp do spotkania na Zoomie
Przypominamy, że nasze wykłady można potem odsłuchać w ciągu tygodnia na Facebooku.