Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Niemal całą białą grafikę wypełniają duże czarne litery składające się na cytat, umieszczony także mniejszymi literami mniej więcej pośrodku grafiki, blisko jej prawego brzegu. Cytat brzmi: "Jeżeli artyści zachodni nie mają nic do powiedzenia za pośrednictwem swoich dzieł, jest to ich sprawa, my tworzymy, żeby wpływać na społeczeństwo". Na napisach, u góry umieszczono dwa czarne kształty przypominające oczy.

"Czy polskie muzea potrzebują dekolonizacji?" - wykład Moniki Stobieckiej towarzyszący wystawie

2021-12-02 ( czwartek )
18:30
CK Zamek, Hol Balkonowy, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

W dobie toczących się na świecie debat o potrzebie dekolonizacji kolekcji i wystaw muzealnych warto postawić pytanie o ich zasadność w kontekście polskim. Trwające już w naszym kraju dyskusje często zamiast rozstrzygać o dekolonizowaniu muzeów, roztrząsają kwestię statusu Polski jako kolonizatora. By wyjść z tego impasu, nierzadko kończącego się sporami o rolę Polski wobec Ukrainy czy polskie międzywojenne plany imperialne, podczas wykładu skupię się przede wszystkim na kwestii dekolonizacji nowoczesnej instytucji, jaką jest muzeum. 

Wychodząc od historii muzealnictwa, której początkiem są narodowe, oświeceniowe muzea w Europie Zachodniej, dowodzić będę o potrzebie dekolonizacji polskich instytucji, które oparły swe wystawiennicze strategie na XIX-wiecznych ekspozycjach francuskich, brytyjskich czy niemieckich. 

Omawiając historię muzealnictwa, wspierać się będę także teoriami o relacjach między muzeum a akademią (Hooper-Greenhill 2006, Piotrowski 2010), co dalej pozwoli mi mówić - za Ewą Domańską - o potrzebie "dekolonizacji poznawczej niezachodnioeuropejskich rodzajów wiedzy" (Domańska 2016, 48), czyli próbie wykroczenia poza paradygmaty naukowe wytworzone i praktykowane w Europie tak w akademiach, jak i w muzeach.

czas trwania: 60'
wydarzenie online, transmisja na Facebooku CK ZAMEK

kurator wystawy: prof. Bogumił Jewsiewicki (Uniwersytet Laval, Quèbec, Kanada)

Więcej o wystawie przeczytasz, klikając w poniższy przycisk:

WYSTAWA KONGIJSKA

Zobacz https://www.facebook.com/search/top?q=ckzamek