Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na zdjęciu moneta z podobizną prof. Edwarda Taylora.

Otwarcie wystawy - Wielcy polscy ekonomiści - Edward Taylor

2021-10-26 ( wtorek )
12:00
Foyer Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

26 października, w samo południe, w foyer Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, otwarta zostanie wystawa przygotowana z okazji wprowadzenia do obiegu przez NBP monety "Wielcy polscy ekonomiści - Edward Taylor". To srebrna moneta o nominale 10 zł, na której rewersie znajdują się: wizerunek Edwarda Taylora oraz daty jego urodzin i śmierci a na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła "Wstęp do ekonomiki".

Prof. Edward Taylor (1884-1964) należał do grona wybitnych polskich ekonomistów. W 1919 r. zaproponowano mu stworzenie i zorganizowanie sekcji ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, na którym wykładał przez cały okres międzywojnia, kładąc podwaliny poznańskiej szkoły ekonomicznej. Był zwolennikiem ekonomii klasycznej. Jego zainteresowania naukowe nie ograniczały się do teorii ekonomii, lecz obejmowały także naukę o pieniądzu, zagadnienia skarbowości oraz spółdzielczości. Opowiadał się za wolnością gospodarczą i własnością prywatną, a przeciw nadmiernemu etatyzmowi. Jego dorobek naukowy i publicystyczny liczy około 300 pozycji.

Na wystawie związanej z emisją monety będzie można oglądać rękopisy, fotografie oraz publikacje z dedykacjami Edwarda Taylora. Będą także dokumenty związane m.in. z pracą na Uniwersytecie oraz wycinki z gazet.

opr.sw