Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Fragment witraża paryskiej Sainte Chapelle

"Lutetia sacra - Paryż cudów, pielgrzymów i świętych" - wykład

2020-09-24 ( czwartek )
18:00
Dom Bretanii, Stary Rynek 37, Poznań

"Lutetia sacra - Paryż cudów, pielgrzymów i świętych" - wykład prof. UAM Igora Kraszewskiego, konsula honorowego Francji w Poznaniu, z cyklu "Paryż. Spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata".

Do paryskiej Sainte Chapelle turysta idzie, by zobaczyć cudo gotyckiej sztuki i rzemiosła: ściany z różnobarwnych witraży, wypełniające pajęczynę gotyckich kolumn i żeber. Niewielu zdaje sobie sprawę, że ogląda kunsztowny, gotycki relikwiarz, pobudowany przez świętego króla, by dać godną oprawę pamiątkom Męki Pańskiej. Paryż jako stolica sztuki, techniki, mody, literatury, jako centrum polityczne i symbol historii, przysłonił Paryż, do którego rzesze pielgrzymów ciągnęły jako do miejsca świętego, gdzie niebo zbliża się do ziemi, a człowiek może doświadczyć głębokiej przemiany duchowej. Za efektownym i pięknym paryskim profanum kryje się fascynujące sacrum. Podczas kolejnego spaceru po francuskiej stolicy uczestnicy przyjrzą się miejscom i ludziom, którzy tworzyli to nieco zapomniane, mistyczne oblicze dawnej Lutecji.

Dr hab. prof. UAM Igor Kraszewski jest pracownikiem Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Od początków swej pracy akademickiej związany z tematyką polską-francuską, pracę doktorską obronił w systemie współpromotorstwa (prof. Maciej Serwański z UAM i prof. Chantal Grell z Wersalu). Zajmuje się przede wszystkim epoką nowożytną, historią kultury, dworów i elit społecznych oraz historią idei. Od września 2020 roku jest konsulem honorowym Francji w Poznaniu.

Link do spotkania na ZOOM.us zostanie podany na początku września.

Zobacz dombretanii.org.pl