Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Rysunek dłoni po lewej stronie. W centrum napis o treści Kortowo dzieci, na który w dolnej części nachodzi napis o treści aventuras, napisany dużymi literami.

Półkolonie na Kortowie

26.06 – 01.09.2023

Kortowo Kids zaprasza na sportowe półkolonie na poznańskim Fabianowie-Kotowie.

Program łączy w sobie liczne zajęcia sportowe, aktywności kreatywne i poznawanie świata.

Szczegółowy program oraz inne informacje są dostępne na stronie internetowej organizatora wydarzenia.

Zobacz www.kortowodzieci.pl/nasza-oferta/polkolonie-na-kortowie/program-i-szczegoly-polkolonii-2023/