Kultura w Poznaniu

Kalendarium

.

Prawo reklamy

23.06.2023
09:00

Poznań Biznes Partner zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. "Prawo reklamy''

Termin: 23 czerwca 2022 r., godz. 09:00 - 13:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/praworeklamy2023/

Program:

1. Definicja reklamy oraz jej rodzaje (z uwzględnieniem reklamy w internecie).

2. Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do reklamy, w tym zakazy i ograniczenia reklamowe.

3. Nieuczciwe praktyki rynkowe w odniesieniu do reklamy.

4. Reklama w przestrzeni publicznej.

Szkolenie poprowadzi p. Julia Deskiewicz - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, pracownik Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Poznania, zajmująca się m.in. problematyką prawa reklamy i praw autorskich.

Serdecznie zapraszamy!