Kultura w Poznaniu

Kalendarium

.

Podatek VAT

2023-05-08 ( poniedziałek ) – 2023-05-10 ( środa )
16:30-20:00
online

Kategoria: Biznes

Poznań Biznes Partner oraz KDM Edukacja SC. Paweł Małecki, Elżbieta Tuszyńska zapraszają na bezpłatne, trzydniowe szkolenie pn. Podatek VAT

Termin: 8-10 maja 2023 w godz. 16:30-20:00

Program szkolenia: 

 1. Zagadnienia ogólne - pojęcie i istota podatku VAT
 2. Podmiot opodatkowania:
  • definicja podatnika podatku VAT
  • szczególne kategorie podatników VAT
  • zwolnienia podmiotowe
 3. Przedmiot opodatkowania
  • czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
  • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • eksport towarów
  • import towarów
 4. Podstawa opodatkowania
  • sposób ustalania podstawy opodatkowania - zasada ogólna
  • dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze
  • wymiana barterowa
  • świadczenia nieodpłatne
 5. Obowiązek podatkowy
  • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne
  • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  • obowiązek podatkowy u małych podatników
 6. Wysokość opodatkowania
  • stawki podatku VAT
  • szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
  • zwolnienia
  • zwolnienia z tytułu importu towarów
 7. Zakres terytorialny opodatkowania - ustalenie miejsca opodatkowania
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  • miejsce świadczenia przy imporcie towarów
  • miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
 8. Rejestracja płatnika podatku VAT
  • podmioty zobowiązane do rejestracji jako płatnicy podatku VAT
  • podmioty zwolnione z płacenia podatku VAT
  • dokonanie rejestracji:

- rejestracja jako podatnik czynny - formularz VAT-R

- rejestracja jako podatnik zwolniony

- kiedy warto być podatnikiem VAT, a kiedy wybrać zwolnienie?

9. Zasady obliczania podatku VAT. Odliczenia i zwroty podatku.

- VAT naliczony i VAT należny

- odliczanie i zwrot podatku

- rozliczanie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

- odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

- Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) 

10. Zapłata podatku VAT - formy i terminy. Deklaracje podatkowe.

11. Fakturowanie

- elementy składowe faktury VAT

- rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania

- korygowanie błędów na fakturach- faktury i noty korygujące

- faktury w formie elektronicznej

- duplikaty faktur

12. Obowiązki ewidencyjne podatnika

- ewidencja sprzedaży

- ewidencja zakupu

- ewidencja sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas rejestrujących

Prowadzący: dr. inż. Paweł Małecki 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/podatekvat2023/

Szkolenie odbędzie przy pomocy platformy Zoom. Link logujący do szkolenia otrzymają Państwo w dniu spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!