Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia.

Wystawa Pod wodą. Powodzie w Poznaniu

25.04 – 12.08.2024

Od niepamiętnych czasów relacjom człowieka i przyrody towarzyszyły zjawiska ekstremalne. Dzieje leżącego nad Wartą Poznania nieraz pisała przelewająca się przez mury miasta wielka woda. Rzeka zapewniała mieszkańcom ochronę i transport, była źródłem pożywienia i energii. Pozostawała przy tym żywiołem nieobliczalnym, budzącym grozę i szacunek.

Przez stulecia mieszkańcy Poznania różnymi sposobami chronili się przed powodziami. Pamięć o największych z nich przechodziła z pokolenia na pokolenie. O dawniejszych kataklizmach przypominają zachowane do dziś znaki i tablice powodziowe, o nowszych - przemawiające do wyobraźni fotografie i relacje prasowe.

W sposób szczególny zapamiętana została (m.in. dzięki wspaniałym zdjęciom Romana Stefana Ulatowskiego) wielka powódź z 1924 roku. W stulecie tego wydarzenia prezentujemy bogato ilustrowaną wystawę, która ukazuje miasto i jego mieszkańców w momentach, w których spokojna zazwyczaj Warta odsłaniała swoje niebezpieczne oblicze.

Wystawa dostępna jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

Kuratorzy / Curators: dr Maciej Moszyński, dr Maksym Kempiński
Opracowanie graficzne / Graphic design: Joanna Pakuła, Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Redakcja i korekta / Editing and proofreading: Tomasz Janas, Anna Nowotnik
Tłumaczenie na język angielski / Translation into English: Dorota Piwowarczyk

Wstęp wolny.