Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Zdjęcie Kazimiery Iłłakowiczówny.

Spotkanie w ramach cyklu Iłła wobec historii

2021-09-29 ( środa )
16:30
Biblioteka Raczyńskich, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8, Poznań

Życie Kazimiery Iłłakowiczówny przypadało na niespokojne lata. Poetka doświadczyła niejednokrotnie dynamicznych zmian, które zmieniały układ sił w Polsce i Europie. Służyła jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej, a po upływie kilku lat była już sekretarką Józefa Piłsudskiego i brała aktywny udział w życiu politycznym II Rzeczpospolitej. W czasach II wojny światowej musiała wyjechać do Rumunii. Po powrocie do Polski Ludowej szybko doświadczyła tego, czym jest komunizm, poetycko komentując chociażby wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Zapraszamy w podróż śladami Iłłakowiczówny, której życie bywało zdeterminowane przez burzliwą historię XX wieku.

Zapisy: telefoniczne 61-852-89-71 lub mailowe illa@bracz.edu.pl

Załącznik