Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Baner z nazwą i datą wystawy.

Wystawa Andrzeja Zdanowicza Gry

22.09 – 10.10.2021

Obrazy pokazane na wystawie dotyczą gier.

Gry opisują życie w abstrakcyjny sposób za pomocą właściwych sobie abstrakcyjnych reguł.

Jednak moje obrazy dotyczące gier nie wskazują na reguły ale na możliwości jakie z nich wynikają. Wygrana i przegrana to dwie oczywistości, ale poza tym gry kreują formy będące tworami wyobraźni. Często, nawet dla mnie są nieprzewidywalne, ale to właśnie one wciągają mnie coraz głębiej w świat, w którym przez moment, mam wrażenie, panuję nad porządkiem, który stwarzają. Z tym że, zawsze, tak jak obrazy, przez nadmiar emocji, wymykają się jednoznacznej interpretacji.

Wybrałem gry gdyż wydają mi się jedynym sposobem na opisanie, w niedoskonały sposób, otaczającej nas rzeczywistości.

Andrzej Zdanowicz - nota biograficzna

Urodzony w 1960 roku w Poznaniu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1985 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w V Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki. Od 1986 do 2007 roku pracował jako asystent w IV Pracowni Malarstwa prof. Norberta Skupniewicza. Od 2007 roku prowadzi IV Pracownię Malarstwa w UAP.

Plakat