Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
""

Reha for the Blind in Poland 2021

2021-08-31 ( wtorek ) – 2021-09-01 ( środa )
CK Zamek, ul. Św. Marcin , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 5.

Celem Konferencji jest zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami, promocja aktywności i sukcesów osób niewidomych i słabowidzących oraz integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych.

31.08.21., godz. 10:00 Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Pierwszy dzień Konferencji będzie składał się z części merytorycznej podczas ,której poruszony zostanie tematy z zakresu innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku, dostępności obiektów użyteczności publicznej, kultury i sztuki, edukacji, a także tyflorehabilitacji. Tego dnia odbędzie się również projekcja filmu z audiodeskrypcją w Kinie Pałacowym.

01.09.21, godz. 12 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 5

Drugi dzień konferencji o charakterze integracyjnym będzie składał się z paneli dyskusyjnych dotyczących m.in. dostępności, sportu oraz czytelnictwa. Udział w nich wezmą znakomici eksperci i praktycy, wybitni niepełnosprawni sportowcy, przedstawiciele świata kultury. Nie zabraknie licznych wystaw, pokazów i prezentacji. Odbędzie się również spotkanie autorskie ph. Widzę Dotykiem i Słuchem z Przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych - Markiem Kalbarczykiem.

Zobacz www.szansadlaniewidomych.org