Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Kocioł huński, 1. poł. V w. Jędzrychowice (fot. T. Gąsior) - Zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia

Barbarzyńskie Tsunami - wystawa czasowa

24.10 – 06.01.2019

Ekspozycja Barbarzyńskie Tsunami prezentowana w Sali wystaw czasowych MAP opisuje czasy wędrówek ludów (koniec IV- początek VI w.), wywołanych najazdem Hunów. Jest to okres wielkiego przełomu - następuje koniec starożytności. Upada Cesarstwo Zachodniorzymskie, a na jego gruzach powstają królestwa ludów germańskich.

Wystawa "Barbarzyńskie Tsunami" przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma innymi muzeami z całej Polski (w tym także Muzeum Archeologicznym w Poznaniu) prezentuje zabytki pochodzące z ważniejszych odkryć archeologicznych dokonanych na naszych ziemiach. Kilka znalezisk pochodzi także z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji. Spotykamy się tu często z komponentami skarbów i wyposażenia grobowego elit barbarzyńskich. Eksponowane są również liczne monety oraz ozdoby i części stroju ze srebra i złota.

Zwiedzającym udostępnione zostały także repliki i rekonstrukcje wystawnego wyposażenia o charakterze koczowniczym, między innymi kotła huńskiego, elementów ogłowia końskiego, łuku refleksyjnego i miecza. Wśród wielu innych interesujących eksponatów znajdują się również zabytki ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: fragment skarbu w postaci biżuterii srebrnej i sztabki srebra, a także pozłacana zapinka pięciopalczasta.

Kuratorami wystawy są mgr Alicja Gałęzowska oraz mgr Marta Sierant-Mroczyńska.

Wstęp na wystawę zakupie biletu do Muzeum Archeologicznego.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl