Kultura Poznań.pl

Kalendarium

x

Kryminalna wycieczka - spacer śladami "Już nikogo nie słychać" Ryszarda Ćwirleja

2018-03-03 ( sobota )
16:00
Początek przy studzience w parku przed Muzeum Etnograficznym przy ul. Mostowej

Organizatorzy zapraszają aby wsiąść do wehikułu czasu, który przeniesie nas do Poznania roku 1926. Tym wehikułem będzie dla nas najnowsza książka Ryszarda Ćwirleja zatytułowana "Już nikogo nie słychać". Znów wspólnie z komisarzem Antonim Fischerem będziemy zbierać dowody, kompletować poszlaki i sprawdzać czy kryminał może być dobrym przewodnikiem po mieście. Zapraszamy wszystkich, którzy znają losy bohaterów, ale również tych, którzy lekturę książki mają jeszcze przed sobą!

WAŻNE: Wycieczki prowadzone są w konwencji "free walking tour". Wstępne zapisy nie są wymagane, a spacery odbędą się w ustalonym terminie bez względu na pogodę i liczbę uczestników. Wycieczki nie są dotowane przez żadną instytucję ani sponsora, dlatego na zakończenie można nagrodzić przewodnika napiwkiem.

opr.sw

Zobacz popoznaniu.pl/