Kultura w Poznaniu

Kalendarium

jedna z grafik

This is my movie/grafika - Magdalena Uchman - wystawa

14.02 – 10.03.2018

Większość prezentowanych na wystawie prac pochodzi z ostatniego cyklu autorki "This is my movie", który jest rodzajem jej osobistego, intymnego pamiętnika. Autorka staram się, aby jej grafiki posiadały osobisty charakter.. Jak sama mówi, prace przywołują bowiem elementarne wartości naszej egzystencji: życie-śmierć, miłość i nienawiść. Sytuując swe prace między duchowym a materialnym, stawia pytania, ale nie zawsze podejmuje próbę znalezienia na nie odpowiedzi - to do widza należy ostateczna odpowiedź.

Grafiki powstały w technikach druku płaskiego: litografia, druk z płyty offsetowej, serigrafia. Magdalena Uchman stosuje również wklęsłodruk oraz wykorzystuje możliwości monotypii. W celu uzyskania jak najbardziej satysfakcjonujących efektów, lubi mieszać różne techniki druku.

Warsztatowe przygotowanie i temat, w którym porusza się artystka,  pozwala jej poprzez formę prac otwierać przed odbiorcą szeroki obszar myślenia o współczesnej grafice. Autorka próbuje opisywać swój świat, swój czas i swoje w nim miejsce. Chce, aby był to opis przekonujący  i prawdziwy.

Wystawa czynna od 15.02.2018 do 10.03.2018, w g. 12 - 20.
Wernisaż 14.02., g. 18.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl