Kultura w Poznaniu

Kalendarium

plakat

Festiwal Poznań Poetów posiada już dość długą tradycję (impreza odbywa się co dwa lata, począwszy od 2003 roku). Przez ten czas stał się wyrazistym i ważnym wydarzeniem w polskim życiu literackim. Jego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (UAM) - jeden z najwybitniejszych znawców poezji współczesnej, aktywny i wszechstronny krytyk, inicjator wielu przedsięwzięć popularyzujących kulturę literacką.
Festiwal charakteryzuje się dużym rozmachem (gości licznych poetów polskich, twórców zagranicznych, muzyków, ludzi teatru, plastyków); jest wielojęzyczny (prezentuje różne poetyki, style, wartości, sposoby komunikowania się z odbiorcami), poważny i wyrafinowany (otwarty na zjawiska nowatorskie, łamiące przyzwyczajenia i konwencje, oraz akademicką refleksję nad literaturą), popularyzatorski (przedstawia zarówno współczesny kanon, jak i autorów początkujących). Prowadzi systematyczną akcję edukacyjną wśród młodzieży, zaprasza miasto, wciąga media, wszelkimi sposobami dąży do poszerzenia kręgu czytelników. W ramach festiwalu organizujemy konkurs na książkę poetycką im. Klemensa Janickiego,w którym nagrodą główną jest wydanie zwycięskiego zestawu wierszy w Wydawnictwie WBPiCAK.

Pełen program poniżej.

Więcej informacji na kulturapoznan.pl

_
oprac.LT

Załącznik