Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo

Międzynarodowy Dzień Romów Pod Lipami

2017-04-12 ( środa )
11:00
Dom kultury "Pod Lipami", ul. Pod Lipami 108 a, Poznań

Spektakl "Było nie było" z udziałem dzieci polskich i romskich powstał w ramach integracyjnego projektu artystyczno-edukacyjnego "Było nie było..." prowadzonego przez Fundację Art Junction w Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017.
Spektakl inspirowany jest baśniami i legendami polskimi i romskimi, wyobraźnią dzieci oraz tradycyjnymi tańcami i muzyką. Przedstawieniu towarzyszy muzyka grana na żywo.
*
W ramach projektu "Było nie było" odbywają się warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne i muzyczne, prowadzone przez artystów i pedagogów: Katarzynę Jackowską-Enemuo, Izabelę Kolkę, Barbarę Prądzyńską, Adriana Bartłomieja Rzetelskiego, Jarosława Siejkowskiego oraz Stowarzyszenie Kuźnia. Pracę wspierają asystenci edukacji romskiej: Paulina Krzysik oraz Bartłomiej Rydzewski. Zajęcia skierowane są do uczniów polskich i romskich i mają na celu ich integrację. 
Projekt dofinansowany został przez Wydział Kultury Miasta Poznania.

Zobacz www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-podlipami/odk-podlipami-aktualnosci