Kultura Poznań.pl

Sztuka

opublikowano:

O happeningu rzeźbiarskim Brygady Pigmaliona

Architektura, rzeźba i krajobraz miejski to nierozerwalne elementy, które pozwalają na stworzenie metaforycznego obrazu przestrzeni miasta. O znaczeniu rzeźby, wyjątkowości twórczego procesu oraz zapomnianych dziś wydarzeniach historycznych opowie Brygada Pigmaliona.

.
fot. FB Brygady Pigmaliona

"Działania BxP polegają na rzeźbieniu monumentalnych - pomnikowych realizacji na żywo. Kreowane są najczęściej w przestrzeni miejskiej i mają charakter happeningowy. (...) Uczestnictwo w akcjach i zarazem członkostwo w BxP ma charakter dobrowolny. Członkiem Brygad Pigmaliona staje się każdy uczestnik działań poprzez mianowanie. (...) Każdy członek oraz dowódcy i wódz są równi i łączą ich braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania." - ten krótki, acz treściwy opis, to esencja działalności Brygady Pigmaliona, której fundamentem jest zaufanie i artystyczna współpraca. 

"Rzeźbiarskie performansy", bo tak roboczo określa się działania Brygady Pigmaliona, to nie tylko aktywizacja rzeźby w przestrzeni publicznej i próba przywrócenia jej pierwiastka życia, ale także nawiązywanie kontaktu z odbiorcami, którzy mogą współtworzyć Brygadę i stać się jej pełnoprawnymi członkami.

Artyści, na czele z profesorem Wiesławem Koronowskim, regularnie uczestniczą w kulturalnym życiu Wielkopolski. Dotychczas mieliśmy okazję oglądać realizacje takie jak spektakl "Imperium - Dobrawa" powstały jako wydarzenie towarzyszące poznańskiemu Jarmarkowi Świętojańskiemu czy chociażby instalację " (U)lepieni królowie" stworzoną podczas plenerowej Koronacji Królewskiej w Gnieźnie. Każdorazowa interwencja Brygady Pigmaliona w przestrzeń miejską to nie tylko wyjątkowy performans, ale także studium pracy rzeźbiarza. "Samo przedsięwzięcie jest o tyle trudne, że rzeźba jest bardzo wymagająca. Ten proces tworzenia w tym wypadku jest bardzo przyspieszony i ograniczony do pewnych uogólnień rzeźbiarskich. Najbardziej zależy nam na tym, żeby pokazać, jak rzeźba wygląda trochę od strony kuchni, jak wygląda proces tworzenia, proces przetwarzania się rzeźby i tworzenia się rzeźby samej w sobie, tej sceny. Chcemy uświadomić ludziom jak to wygląda." opowiadał w wywiadzie Igor Mikoda, jeden z członków Brygady.

W zbliżający się słoneczny, czerwcowy weekend, artyści współtworzący Brygadę Pigmalion połączą swoje siły po raz kolejny, tym razem przed Bramą Poznania, gdzie zaprezentują happening "Miecz św. Piotra". Ustalanie tematu konkretnych realizacji konstytuowane jest zawsze przez uwarunkowania społeczno-kulturalne, dlatego też wybór postaci św. Piotra - jednego z patronów miasta - jest nieprzypadkowy. Miecz, który św. Piotr dzierży w dłoni, to według legendy broń, którą apostoł użył by obronić Chrystusa przed sługą arcykapłańskim Malchosem. Miecz ten opisywany był nawet przez samego Jana Długosza, który wskazywał na możliwe pochodzenie broni.

Zbliżający się rzeźbiarski performans realizowany przez Brygadę Pigmaliona wpisuje się w jeszcze jedno ważne wydarzenie, mianowicie jubileusz stulecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego. W szereg wydarzeń określanych wspólną nazwą "100Rzeźba. Miasto. Tożsamość. Proces." wchodzą projekty wystawiennicze, konferencje naukowe czy działania edukacyjne. To przypomnienie fascynującej historii UAP-owskiej rzeźby, ale też próba podniesienia świadomości Poznaniaków w kwestiach takich jak postrzeganie krajobrazu miejskiego czy definiowanie rzeźby jako elementu kształtującego znajdującą się wokół przestrzeń.

Klaudia Strzyżewska

  • 8-9.06, g. 10-18
  • teren główny przed wejściem do Bramy Poznania
  • skład grupy: prof. Wiesław Koronowski, Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Rafał Kotwis, Marcin Radziejewski, Dawid Szafrański oraz doktoranci i studenci

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019