Kultura Poznań.pl

Varia

opublikowano:

Maraton Mottego

W tym roku obchodzimy jubileusz 200-lecia urodzin i 120-lecia śmierci Marcelego Mottego, postaci niezwykle zasłużonej dla XIX-wiecznego Poznania. Z jego dorobku literackiego korzystamy do dziś.

.
Marceli Motty, fot. archiwum KMP

Bogaty program obchodów szczególnego, podwójnego jubileuszu przygotowali poznańscy przewodnicy skupieni w Kole PTTK noszącym imię właśnie Marcelego Mottego. Wydarzenia odbywają się już od stycznia br. (23.01 - uroczysta inauguracja Roku Mottego), a kolejne organizowane będą przez następne miesiące aż do stycznia 2019 roku. Program obejmuje m.in. imprezy turystyczne dla mieszkańców, szkolenia dla przewodników, spotkania literackie, podczas których prezentowane będą fragmenty Przechadzek po mieście z komentarzem historycznym, oraz maraton czytania tej najbardziej znanej publikacji Mottego. Nie zabraknie wykładów, prelekcji, a także konkursu z wiedzy o nim, jego epoce i mieście. W planach także gra miejska "Śladami Marcelego Mottego i innych zasłużonych Wielkopolan XIX wieku" oraz wystawy tematyczne z oprowadzaniem kuratorskim.  

Główne uroczystości jubileuszowe związane z 200. rocznicą urodzin Mottego będą miały miejsce 16 czerwca, a rozpocznie je msza św. w kościele farnym. Później uroczystości przeniosą się do Biblioteki Raczyńskich, gdzie w samo południe odbędzie się wernisaż wystawy Marceli Motty (1818-1898) i Poznań jego czasów. Wprowadzenie do tematyki wystawy przedstawi jej autorka dr Izabela Wyszowska,  koordynator ds. obchodów Roku Jubileuszowego Marcelego Mottego. Dodatkowo będzie można wysłuchać wykładów: Oblicze Poznania w XIX wieku prof. Przemysława Matusika i Rodzina Mottych w kręgu poznańskiej inteligencji prof. Witolda Molika.

Po południu na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na Wzgórzu św. Wojciecha, odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów na grobie tej zasłużonej postaci, następnie przewodnicy PTTK zapraszają na przechadzkę tematyczną po mieście śladami swojego patrona. Tego samego dnia w Hotelu Kolegiackim dalsza część obchodów dla zaproszonych gości, wernisaż wystawy Portrety miasta Poznania (epoki Marcelego Mottego i współczesny) oraz wykład dr Izabeli Wyszowskiej Marceli Motty w pamięci potomnych.

Następnego dnia, 17 czerwca, będzie można wziąć udział w spacerze zatytułowanym Poznań czasów Marcelego Mottego. Od kolegium jezuickiego do warsztatu szewca Eliasiewicza. Wycieczka wyruszy o g. 11 sprzed Urzędu Miasta  przy pl. Kolegiackim. Na zakończenie roku jubileuszowego przewidywane jest także wydanie książki Śladami Marcelego Mottego i jego rodziny po Poznaniu.

Mateusz Malinowski

  • uroczystości jubileuszowe z okazji 200. rocznicy urodzin Marcelego Mottego
  • 16 i 17.06
  • m.in. Fara, Biblioteka Raczyńskich, Wzgórze Św. Wojciecha

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018