Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Rozmowy między księdzem, imamem i rabinem

Pierwszy w historii Poznania kalendarz trzech największych religii monoteistycznych "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem" właśnie trafił do dystrybucji. - Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się go zrealizować właśnie w Poznaniu - mówi Youssef Chadid, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, jeden z twórców kalendarza.

.
Kalendarz będzie dostępny bezpłatnie w poznańskich kościołach, meczecie, synagodze i UMP

Pomysłodawcą i koordynatorem wydawnictwa jest ojciec Marcin Wrzos - oblat, misjonarz, redaktor czasopisma "Misyjne Drogi" oraz portalu misyjne.pl. Do współpracy przy tworzeniu kalendarza obok imama Chadida zaprosił też podrabina żydowskiej gminy wyznaniowej w Poznaniu - Szymona Zadumińskiego. - Tym kalendarzem udowadniamy, że żadne podziały nie są potrzebne. Nie ma znaczenia czy ktoś modli się w kościele, meczecie czy synagodze - podczas konferencji prasowej prezentującej wydawnictwo mówił rabin Zadumiński. Wtórował mu imam Chadid: - Ten kalendarz to jeden z elementów dialogu międzyreligijnego, który staramy się budować w Poznaniu. Cały czas budujemy most - tolerancji, poszanowania innych - o odmiennym kolorze skóry, innym wyznaniu. Nie chodzi tylko o dialog między księdzem, imamem i rabinem. Ale o dialog między ludźmi. Ojciec Wrzos: - Celem naszego kalendarza jest choć odrobinę większe wzajemne poznanie się ludzi różnych religii i kultur. Publikacja ma służyć prowadzeniu dialogu życia, wyrażania sobie wzajemnego szacunku.

Kalendarz (w formie ściennej) otwiera rozdział "Z dziejów religii w Poznaniu": "Poznań nigdy nie był miastem jednowyznaniowym. Od wieków w stolicy Wielkopolski żyli obok siebie chrześcijanie i Żydzi, od jakiegoś czasu także muzułmanie. Tolerancja wobec innych i odmiennych tradycji jest sprawą fundamentalną, ale równie ważne jest poznanie siebie nawzajem, co z kolei powinno się przełożyć na wzajemne zrozumienie, bez którego tolerancja jest jedynie pustym słowem" - tłumaczą we wstępie ideę kalendarza jego twórcy.

W tej części przeczytamy o najważniejszych wydarzeniach w dziejach kościoła chrześcijańskiego, gminy żydowskiej i społeczności muzułmańskiej w Poznaniu. Rozdział uzupełniają archiwalne zdjęcia.

Kolejne strony to równolegle pokazane trzy kalendarze: gregoriański (z elementami kalendarza juliańskiego), muzułmański i żydowski, oparte na innych rachubach czasowych. Dla społeczności żydowskiej trwa właśnie rok 5778 (datowany od powstania świata), a dla muzułmanów - rok 1439 (datowany od emigracji Muhammeda z Mekki do Medyny). - Całości staraliśmy się nadać walor edukacyjny, dlatego w każdym miesiącu prezentujemy szerzej jedno z ważnych świąt lub zasad danej religii - zaznacza o. Marcin Wrzos.

Kalendarz ukazał się w nakładzie 2,7 tys. egzemplarzy. Jest dostępny bezpłatnie w wybranych poznańskich kościołach, synagodze, meczecie oraz Urzędzie Miasta Poznania.

Sylwia Klimek