Kultura Poznań.pl

Książki

opublikowano:

Raczej tam niż tu

Na seminarium poświęcone twórczości Stanisława Barańczaka z czasów emigracyjnych zaprasza we wtorek i środę UAM.

.
fot. materiały organizatorów

- Ktoś taki był niezwykle potrzebny, by zwrócić w Ameryce uwagę na polską literaturę. Miłosz za bardzo się nie udzielał, albo tylko w kręgach specjalistów. A Barańczak, jak tylko przyjechał do USA, zaczął publikować artykuły na temat literatury polskiej, także w wysokonakładowej prasie. Bardzo wiele zrobił dla jej promocji. Był świetnym krytykiem i cudownym tłumaczem, a przy tym niezwykle pracowitym. A jego poezja z pewnością jest wybitna - wspominał związki Stanisława Barańczaka z Ameryką Henryk Grynberg.

Barańczakowie wyjechali do USA w 1981 roku, po tym jak Stanisław został wyrzucony z poznańskiego uniwersytetu. Znalazł się dla niego wakat na Harvardzie, objął Katedrę Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Slawistyki. Pracował bardzo intensywnie, był wykładowcą, poetą, przekładał utwóry literackie m.in. poezje Pinsky'ego, pisał dla "The Polish Review". W wywiadzie dla "Czasu Kultury" tak mówił o swoim pobycie w USA: "Ilekroć słyszę o tym, że jestem emigrantem, mam wrażenie, że mowa o kimś innym. To niełatwy temat i może kiedyś do niego powrócę, aby wyłuszczyć go obszerniej. (...) W wypadku kogoś, kto tak jak ja, swój cel życiowy widzi w pisaniu dla polskiego czytelnika i pracy dla polskiej literatury, ważniejsze od geograficznej lokalizacji jest i tak to, że »przebywa się« w języku, na kartkach książek. W tym sensie i tak będę się zawsze starał być raczej tam niż tu".

Emigracyjny trop w twórczości Barańczaka podjęły Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM wraz z Instytutem Filologii Polskiej UAM, które organizują w Poznaniu międzynarodowe seminarium zatytułowane "Ameryka Barańczaka". We wtorek i środę (21-22.11) w CK Zamek, Teatrze Ósemego Dnia i  Collegium Maius specjaliści porozmawiają o związkach poety z Ameryką. Za pomocą tych spotkań organizatorzy chcą odsłonić kurtynę "zaoceaniczną" i zastanowić się nad tym, co w pisaniu Barańczaka, u nas w Europie Środkowej, jest jeszcze niezbyt dobrze rozpoznane.

Konferencję rozpocznie spotkanie z Magdą Heydel i Adamem Poprawą dotyczące "444 wierszy poetów języka angielskiego XX wieku" i "Odbiorcy ubezwłasnowolnionego" Stanisława Barańczaka (wtorek, g. 18.30). W programie znalazła się także debata na temat korespondencji poznaniaka z Czesławem Miłoszem, doświadczeniu emigracji i możliwych skutkach w utworach poetów. Seminarium zakończy spotkanie w CK Zamek pt. "Ameryka Barańczaka widziana stamtąd". Wezmą w nim udział żona, Anna Barańczak, Jerzy Illga, Wojciech Wołyński i Joanna Niżyńska. Entuzjaści twórczości polskiego poety będą mogli posłuchać o tym, jak osoby, z którymi artysta był blisko, widziały jego próby zadomowienia się w USA.

Marta Maciejewska

  • Ameryka Barańczaka - seminarium naukowe
  • 21-22.11
  • wstęp wolny