Kultura Poznań.pl

Repertuar teatrów

Zryw

spektakl Teatru Usta Usta Republika

Opis

Zapraszamy na spotkanie tajnej grupy anonimowych patriotów. 
Oto powstanie, jakiego nie znacie. Przemilczane, bagatelizowane, bez legend. Jego sylwetka nie istnieje w zbiorowej wyobraźni. 
Nie wspomina się o nim w patriotycznych orędziach. Nie uwieczniono go w wiekopomnym obrazie. Nie poświęcono mu narodowej epopei.
Oto rekonstrukcja, jakiej się nie spodziewacie. Polepiona z polskich sprzeczności i pragnień. Zaangażowana w historię i zdystansowana. 
Pełna dziejowych momentów i zapomnianych bohaterów. Wielkich słów i małych gestów. Śmiechu i wzruszeń.
Jeśli chcesz sobie przypomnieć to wielkopolskie powstanie, odważnie dołącz do Zrywu!

Reżyseria: Wojciech Wiński / Scenariusz: Ewa Kaczmarek

materiały Republiki Sztuki Tłusta Langusta