Kultura Poznań.pl

Repertuar kin

Salma

Opis

Salma to tak naprawdę Raasathi A. Rokiah, tamilska poetka, której twórczość oraz niezłomna postawa stały się tematem nowego filmu brytyjskiej reżyserki Kim Longinotto. Wyjątkowy przypadek Salmy wpisany został w skład szerszego cyklu, który Longinotto kontynuuje począwszy od 1982 roku, próbując tym samym znaleźć odpowiedź na aktualne w wielu miejscach na świecie pytanie o równouprawnienie płci. Longinotto w szczególności zajmują palące kwestie nierównego traktowania kobiet w relacji do ich pochodzenia etnicznego.

W Indiach, a zwłaszcza w Indiach południowych, gdzie koegzystują ze sobą mocno utwierdzone w tradycyjnej obyczajowości społeczności hinduska i muzułmańska, położenie kobiety nie należy do najbardziej szczęśliwych. Zgodnie z tradycyjnym wzorcem postępowania większość młodych dziewczynek zaraz po urodzeniu zostaje odizolowana od zewnętrznego świata. Niniejsza praktyka nie była obca również Salmie, której postawa oraz dalsze życie zostały zdeterminowane przez to doświadczenie. Cel tego ubezwłasnowolnienia polega na podporządkowaniu kobiety odgórnie przypisanej i planowo niezmiennej roli przyszłej żony i matki.

Salma jest osobą, która zdołała wykroczyć poza wspomniane ograniczenia, by odnaleźć swoją nową tożsamość jako pisarka oraz działaczka polityczna. Wspominając lata swojej młodości, niejednokrotnie podkreśla znaczenie, jakie odegrała literatura w procesie kształtowania się jej osobowości. Opowiada, jak wielkim szczęściem był dla niej kontakt ze słowem pisanym, choćby w postaci skrawka gazety, kiedy to zmuszona była do przebywania w zamknięciu, wyglądając przez zakratowane okno...

Materiały Organizatorów Transatlantyk Festival; więcej na www.transatlantyk.org

Szukaj opisu