Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat wydarzenia.

Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań - zwiedzanie wystawy dla seniorów

25.06.2024
11:00

Zwiedzanie charakteryzuje się przyjaznym tempem, możliwością skorzystania z przenośnych krzeseł i nagłośnienia używanego przez przewodnika (-czkę). Zwiedzanie odbywa się przed otwarciem wystawy, dzięki czemu ma kameralną formę.

Bilety od 12,00 zł.

opr.sw

Bilety dostępne w:

Kup bezpośrednio:

Zobacz ckzamek.pl/