Kultura w Poznaniu

Kalendarium

fotografia

Wystawa "Objętość wysiłku (3)" Jakuba Czyszczonia

10.07 – 07.08.2020

Jakub Czyszczoń "Objętość wysiłku (3)" 

Wystawa w Galerii SKALA będzie premierowym pokazem prac, które powstawały na przestrzeni ostatnich trzech latach, jednak ich chronologia niekiedy sięga znacznie dalej - zapisana w materiałach, które posłużyły do ich wykonania oraz elementach o statusie nieokreślonym przez lata. Obrazy jako asamblaże - będące czymś więcej niż jedynie kolekcją elementów i chaotycznych połączeń i niepozwalające się redukować w prosty sposób do jednostkowych znaczeń - zbudowane są z materiałów znalezionych, przypadkowych i intencjonalnych, nacechowanych ich poprzednimi funkcjami oraz lokalnymi kontekstami, skompresowane finalnie na płaszczyźnie obrazu. Myślenie o obrazie-asamblażu czy obiekcie-asamblażu w tym przypadku będzie bliskie koncepcji Deleuze'a i Guattariego oraz kontynuujących je przemyśleń Manuela DeLandy, a także opisanej przez Jurija Łotmana "logice eksplozji".
Wystawa to z jednej strony bezpośrednia kontynuacja dotychczasowej praktyki obrazowania, z drugiej równolegle powstający cykl odkrywający narzędzia i metody w nowy, nieprzewidywalny wcześniej sposób.
Prezentacja związana jest z pracą badawczą zrealizowaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, dedykowaną procesowi twórczemu. Podkreślone są jego nieprzewidywalny przebieg, spekulacje związane z obserwacją powszechnych przedmiotów i obiektów sztuki oraz ujawnione ich wewnętrzne, niezależne od ludzkiej sprawczości życie.

Jakub Czyszczoń (ur. 1983) - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w pracowni Wojciecha Łazarczyka). W swojej twórczości zajmuje się szeroko pojętym medium obrazu. Rezydent 18th Street Arts Centre (Santa Monica, CA, 2012-2013), stypendysta Programu Funduszu Wyszehradzkiego (2013) oraz programu Młoda Polska (2019). Współpracuje z galeriami Stereo (Warszawa) oraz Ermes-Ermes (Wiedeń). Mieszka i pracuje w Poznaniu.

  • Otwarcie wystawy: Piątek, 10 lipca, g. 19
  • Otwarte: Dni robocze, g. 12-18
  • Oprowadzanie autorskie: Wtorek, 14 lipca g. 17

*Zwiedzających prosi się o zakrycie twarzy i zachowanie dystansu. W galerii może przebywać jednocześnie 30 osób.

_
akt.LT