Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice, na żółtym tle twarz ks. Józefa Tischnera w czapce góralskiej.

Dramat jako kategoria filozoficzna - cykl spotkań z filozofią.

2021-01-14 ( czwartek )
18:00-19:30
Online

Celem wykładów: "Wokół «filozofii dramatu» ks. Józefa Tischnera" jest prezentacja najważniejszych zagadnień filozoficznych, którymi zajmował się krakowski myśliciel, a także zaproszenie do dyskusji obejmującej ważne tematy aktualne.
Praktyczna wartość filozofii polega na nieustannym kształtowaniu własnych poglądów oraz na uczestnictwie w dialogu, opartym na otwartości, szczerości i szacunku wobec siebie i innych uczestników spotkania.
Spotkania będą mieć formę wykładów z dyskusją.
Zajęcia poprowadzi: Stefan Szary - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii, wykładowca akademicki. Obszary zainteresowań naukowych: filozofia egzystencji, fenomenologia i hermeneutyka egzystencjalna.
Wydał m.in.: Człowiek - podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera (2005), Pytając o Boga. Refleksja z bł. Janem Pawłem II (2013), Szlakami Sørena Kierkegaarda. W dwusetną rocznicę urodzin filozofa (2013), Impresje egzystencjalne. Rozważania filozoficzne (2013), Mądrość Gór. Czternaście dni w Szklarskiej Porębie (2019).
Link do wydarzenia

opr.sw

Zobacz www.ksiegarniazbajki.pl/