Kultura w Poznaniu

Kalendarium

x

Heca czyli polowanie na zająca w Operze Jarosławki - spektakl online

2020-08-02 ( niedziela )
20:08
Opera Jarosławki

Operę odnalazł w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, zmarły w 2019 roku, muzykolog, profesor Jerzy Gołos. Po żmudnych badaniach językoznawczych, popartych muzykologicznymi - ustalił, że opera musiała powstać na przełomie XVII/XVIII wieku. I jest najstarszą zachowaną operą polską. Jej libretto jest w języku rodzimym, nie jest adaptacją cudzego dzieła. W muzyce odnajdujemy fragmenty popularnych pieśni m.in.: "Siedzi zając..." i "Pije Kuba do Jakuba". Dzieło na pewno jest pierwszą polską operą buffa, a wszystko wskazuje, że także najstarszą w dziejach teatru operowego, poświęconą w całości wydarzeniom związanym z polowaniem, czyli myślistwu. W opinii prof. Gołosa Heca jest "...realistyczną scenką rodzajową z życia szlachty polskiej epoki sarmackiej...". I zabytkiem polskiej kultury muzycznej, których tak niewiele zachowało się do chwili obecnej.        

Na oba wydarzeni zaprasza Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z muzyką do ludzi".

Więcej informacji

Transmisja

opr.sw