Kultura w Poznaniu

Kalendarium

a

Spotkanie z Hanną Suchocką w ramach Uniwersyteckich Wykładów na Zamku

2018-01-09 ( wtorek )
18:00
Sala Wielka, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 9 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Wielkiej Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka z Wydziału prawa i Administracji UAM, a jego tytuł brzmi:

Wolność a prawo

Pojęcia "prawa" i "wolności" należą do podstawowych problemów, przed jakimi staje prawnik. Szczególne znaczenie mają prawa człowieka i koncepcje źródeł ich pochodzenia. W  czasie wykładu podjęta zostanie próba wyjaśnienia różnic w ujmowaniu praw jednostki przez pozytywizm prawniczy i prawo natury.

Istotnym punktem będzie także rozważenie różnicy pomiędzy wolnościami a prawami człowieka oraz ukazanie czterech wolności prezydenta Roosevelta (z jego orędzia z 6 stycznia 1941 r.), traktowanych jako podstawa bezpiecznego świata.

Omówione zostanie ponadto znaczenie regulacji zasady wolności w konstytucji oraz roli Trybunału Konstytucyjnego w interpretowaniu wolności konstytucyjnych.

Prof. UAM dr. hab. Hanna Suchocka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM, tu uzyskała doktorat i habilitację. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego. Stała na czele rządu polskiego (1992-1993), pełniła funkcje ministra sprawiedliwości (1997-2000) oraz ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013). W bogatym dorobku naukowym ma liczne prace z dziedziny prawa konstytucyjnego, praw człowieka i problemów transformacji ustrojowej. Jako autorytet w zakresie prawa konstytucyjnego weszła w skład Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka), będącej grupą ekspertów powołanych przez Radę Europy i wypowiadającej się w sprawie zmian i przestrzegania konstytucji. W 2016 r. została honorową przewodniczącą tego gremium. Czterokrotnie wyróżniona tytułem doktora honoris causa, a także Orderem Orła Białego i Wielkim Krzyżem Orderu Piusa IX. Posiada też tytuł Honorowego Obywatela Poznania. Jest ponadto laureatką Międzynarodowej Nagrody na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie im. św. Wojciecha, przyznawana osobom, które przyczyniły się do umacniania więzi i zacieśniania kontaktów między zachodnią i środkową Europą (2015).

Plakat