Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice fragment obrazu Jaczka Malczewskiego Melancholia.

Polska. Siła obrazu - wystawa w Muzeum Narodowym

12.03 – 27.06.2021

Jest to wielowątkowa wystawa, która pokazuje dzieła najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX i początków XX wieku należące do kanonu polskiej sztuki, m.in. Jana Matejki, Artura Grottgera, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego.

Wśród zebranych na wystawie niemal 100 dzieł, stworzonych w latach 1840-1918, pokazano prace najważniejszych polskich twórców epoki. Złożyły się one na opowieść o tym, w jaki sposób artyści budowali i wzbogacali kulturę narodową, czerpiąc z chlubnej przeszłości Polski, tworząc świadectwa jej historii, obrazy natury i ludzi stanowiących o narodowym istnieniu. Przyśpieszeniem procesu budowania tożsamości narodowej - poprzez konstruowanie mitów i symboli - był upadek Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku, po którym nastąpił trwający 123 lata okres niewoli (1795-1918).

Na wystawie obok tematyki historycznej, ukazującej zarówno chwalebną, jak i tragiczną przeszłość, znalazły się dzieła prezentujące kulturową, etniczną, społeczną i religijną różnorodność Rzeczypospolitej i jej dziedzictwa, w tym artystyczne i polityczne związki polsko-francuskie, ożywiane legendą napoleońską z czasów Księstwa Warszawskiego, działalnością polskiej emigracji skupionej wokół rodziny Czartoryskich w paryskim Hôtel Lambert, ale również licznymi podróżami polskich artystów do Francji - traktowanej jako ojczyzna artystycznej wolności. Wystawa to również opowieść o rodzimym pejzażu i ludowości, a w końcu o poszukiwaniu nowoczesnego wyrazu artystycznego z nadal obecnymi symbolami i alegoriami.

Narracja ekspozycji podzielona została na 10 korespondujących ze sobą części:
INTERREGNUM, MITOLOGIA NARODOWA, PAUL DELAROCHE A POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE, NAPOLEON I POLSKA, DRAMAT TERAŹNIEJSZOŚCI, WSPÓLNOTA I RÓŻNOTRODNOŚĆ, LUDOWE KORZENIE, DOM JAKO OSTOJA POLSKOŚCI, ODKRYWANIE PEJZAŻU, MŁODA POLSKA.

Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Musée du Louvre-Lens i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Więcej informacji

opr.sw

Bilety dostępne w:

Zobacz tobilet.pl/muzeum-narodowe-w-poznaniu-sila-obrazu.html