Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Plakat z informacjami o wydarzeniu i zdjęciami kolorowych pisanek.

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Pisanka 2021

17.02 – 25.03.2021
13:00

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pisanka 2021" organizuje Ogród Jordanowski nr 2 w Poznaniu. Organizatorzy zapraszają do współpracy szkoły, przedszkola, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Aby pielęgnować polskie tradycje wielkanocne, zachęcają do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat.

Osobną kategorią jest Grand Prix, w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub wysłać pocztą do dnia 25 marca 2021 r., do godziny 19.00, na adres: Ogród Jordanowski nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2021".

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa wszystkich prac konkursowych.

Szkoła / placówka, która dostarczy największą liczbę prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie internetowej placówki www.oj2poznan.pl.