Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Twarz chłopca zasłaniają pomalowane róznymi kolorami ręce.

Ratajskie półkolonie "Zima 2021" dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych

11.01 – 15.01.2021
07:30 16:00

 Od 11 do 15 stycznia 2021 r., czyli w drugi tydzień ferii zimowych, Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury organizuje "Ratajskie półkolonie "Zima 2021" dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu na os. Rusa 56, w godz. 7:30-16:00.

Zapisy będą prowadzone od 4 stycznia wyłącznie przez domy kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu (SP nr 6 nie prowadzi zapisów):

  • Dom Kultury "Na Skarpie",
  • Dom Kultury "Jagiellonka",
  • Dom Kultury "Jędruś",
  • Dom Kultury "Orle Gniazdo",
  • Dom Kultury "Jubilat",
  • Dom Kultury "Polan Sto",
  • Dom Kultury "Na Pięterku".

Liczba miejsc jest ograniczona (7 grup po 12 uczestników).

Płatności można dokonywać na konto Ratajskiego Centrum Kultury - 67 1020 4027 0000 1102 0732 8786.

Ze względu na epidemię koronawirusa program półkolonii będzie uwzględniał wytyczne MEN i GIS.

W przypadku pytań prośba o kontakt poprzez e-mail: ratajskiecentrumkultury@gmail.com lub FB: facebook.com/ratajskiecentrumkultury, fanpage'e facebookowe domów kultury SM "Osiedle Młodych" w Poznaniu.

Zobacz osiedlemlodych.pl/ratajskie-polkolonie-zima-2021/