Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na czerwonym tle białe logo Biblioteki Raczyńskich wraz z nazwą.

Afekt czy wola rodziców? Znaczenie miłości w doborze matrymonialnym - wykład online

2020-12-19 ( sobota )
13:00
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84, Poznań

Wykład prof. UAM dr hab. Iwony Przybył "Afekt czy wola rodziców? Znaczenie miłości w doborze matrymonialnym"

"Miłość nie wybiera", "serce nie sługa" - głoszą przysłowia. Czy na pewno? W powieściach Henryka Sienkiewicza prezentuje się nam model miłości romantycznej, ale niemal zawsze związki powstają przy udziale innych osób - swatających i przekonujących bohaterów do odpowiedniego wyboru. Prof. Iwona Przybył, autorka wielu książek dotyczących socjologicznych czynników kształtowania relacji intymnych, opowie o tym, co lub kto decyduje o wyborze współmałżonka oraz jaki wpływ ma to na losy związków małżeńskich.

prof. UAM dr hab. Iwona Przybył - od rozpoczęcia studiów socjologicznych niezmiennie związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniona w Zakładzie Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych na Wydziale Socjologii. Zajmuje się naukowo problematyką: formowania i zawiązywania heteroseksualnych związków intymnych, ról małżeńskich i rodzinnych oraz relacji rodzinnych w ramach pokolenia i między pokoleniami. Najważniejsze publikacje: Iwona Przybył, "Historie przedślubne. Przemiany obyczajowości i instytucji zaręczyn", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017; "Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją", (red.) Iwona Przybył, Aldona Żurek, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015; "Senior wobec realiów współczesności", (red.) Małgorzata Herudzińska, Iwona Przybył, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2018.

Wykład towarzyszy finisażowi wystawy czasowej "Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona I - »Pan Wołodyjowski«" prezentowanej w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza.

_
opr.LT

Zobacz www.facebook.com/events/2061537533977626/