Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Białe napisy na niebieskim tle

Czwartkowe rozmowy o tańcu: Jak tańczą polityki?

2019-10-24 ( czwartek )
18:30
Polski Teatr Tańca, ul. Kozia 4, Poznań

Nieoczywiste związki tańca z polityką będą przewodnim tematem kolejnej rozmównicy, czyli czwartkowej, comiesięcznej dyskusji o tańcu.

Podczas rozmównic uczestnicy przyglądają się zjawisku tańca w kontekście interdyscyplinarnym. Przedmiotem zainteresowania jest jednak nie tylko taniec jako dyscyplina sztuki - również jako narzędzie ekspresji obecne w rozmaitych sferach funkcjonowania społecznego. Podczas najbliższej dyskusji uczestnicy pochylą się nad relacją tańca i komunikacji politycznej.

Gośćmi spotkania będą: prof. Dorota Piontek, medioznawczyni, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizująca się w analizie procesów tabloidyzacji mediów, prowadzenia marketingu politycznego oraz sposobów komentowania polityki w kulturze popularnej. Do udziału w rozmowie organizatorzy zaprosili także Aurorę Lubos - niezależną artystkę i performerkę związaną z gdańską i brytyjską sceną tańca współczesnego, w której dorobku znajdują się spektakle solowe "Zanzibar", "Niedokończone", "Nóż, koń i schody" oraz "Akty" i "Witajcie" będące mocnym, artystycznym głosem przeciwko różnym przejawom domowej i politycznej przemocy.

Co to znaczy, że człowiek jest istotą polityczną i choreograficzną? Jakie są silne i słabe sposoby politycznego odczytywania tańca? Kiedy choreografia staje się political fiction, kiedy sceną polityczną, a kiedy polityczną praktyką? Kiedy odsłania relacje władzy? Jakie gestyczno-ruchowe cechy wizerunku polityka możemy wyróżnić? Jak to się dzieje, że taniec bywa elementem soft power?  Odpowiedzi na te pytania przeplatać się będą z autorską wypowiedzią Aurory Lubos, która podkreśla często, że swoimi działaniami chce pozwolić mówić tym, którzy nie są w stanie krzyczeć w swojej obronie.
Na zakończenie spotkania, zgodnie z tradycją czwartkowych rozmównic, organizatorzy zapraszają do wspólnej improwizacji ruchowej przy dźwiękach skomponowanych na żywo przez Andrzeja Koniecznego.
Wstęp wolny.

Zobacz www.ptt-poznan.pl