Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Plakat wydarzenia: w lewym dolnym rogu ratusz w Poznaniu.

Recital solowy Tomasza Sośniaka

23.10.2019
18:00

Recital w ramach cyklu Kompozytorzy są wśród nas

Kołorking Muzyczny ul. Święty Marcin 75
Słowo o muzyce - Małgorzata Pawłowska
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu wraz z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania w ramach kultywowania pamięci o zasłuż onych dla naszego miasta, planuje organizację trzech koncertów poświęconych twórczości wybitnych poznańskich kompozytorów. Z okazji 100-lecia powstania poznańskiej Akademii Muzycznej program artystyczny zaprezentują utalentowani artyści związani z uczelnią: pianista Tomasz Sośniak (23.10.), zespół muzyki współczesnej Sepia Ensemble (16.11.) oraz Wolańska/Gajda Duo (20.11.).

Zobacz www.amuz.edu.pl