Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia.

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2023

30.05 – 02.06.2023

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING to wydarzenie, które pozwala na swobodną wymianę kontaktów między zleceniodawcami przemysłowymi i podwykonawcami. To tutaj najłatwiej zdobyć nowe zlecenia branżowe, kontakty do przedsiębiorców oraz producentów.

Do grona wystawców targów SUBCONTRACTING zapraszamy firmy, które posiadają wolne moce produkcyjne i oferują usługi z zakresu: obróbki metali, obróbki tworzyw sztucznych, gumy i kompozytów, obróbki drewna, elektroniki, a także  firmy świadczące usługi dla przemysłu. Do udziału w targach zapraszamy również  jednostki badawczo-rozwojowe, startupy, inkubatory i akceleratory oraz instytucje i stowarzyszenia działające w przemyśle.

Do odwiedzenia targów Subcontracting zapraszamy zleceniodawców outsourcingu oraz firmy poszukujące dostawców przemysłowych.

Udział w targach daje możliwość:

  • szybkiego i efektywnego przeglądu rynku podwykonawców przemysłowych
  • nawiązania kontaktów biznesowych i przeprowadzenia wstępnych rozmów

SUBCONTRACTING MEETINGS odbywające się podczas targów to umawiane wcześniej,  kooperacyjne spotkania B2B zleceniodawców z poddostawcami usług podwykonawczych.

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, organizowane w ramach bloku ITM Industry Europe.

Wydarzenie biletowane.

Bilety dostępne w: