Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Grafika zawiera zdjęcie autorstwa Romana Stefana Ulatowskiego przedstawiające bryłę Zamku z lat 20. XX w. Zdjęcie jest przetworzone kolorowym filtrem i umieszczone w jasnofioletowej ramce o nieregularnym kształcie.

Uniwersyteckie wykłady na Zamku / "Kryształy we Wszechświecie"

2023-05-09 ( wtorek )
CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Nasze środowisko w znacznej części składa się z kryształów: naturalnych minerałów skorupy Ziemi, jak i syntetycznych, wytworzonych przez człowieka. Krystaliczne są ściany budynków, tynki, farby, metale (np. w samochodach i samolotach), części organizmów żywych i żywności. Na kryształach opartych jest wiele nowoczesnych technologii - telefonów komórkowych, ekranów ciekłokrystalicznych, komputerów.
Czy kryształy są podobnie powszechne we Wszechświecie? Środowisko człowieka na Ziemi jest unikatowe pod względem ciśnienia około 1 atmosfery i temperatury około 20°C. Jednak pod powierzchnią Ziemi ciśnienie i temperatura szybko rosną i wiele substancji drastycznie zmienia swoje właściwości. Ziemia jest bardzo małą planetą w porównaniu z Jowiszem; Słońce jest niewielką gwiazdą. Czy w olbrzymich ciałach niebieskich również istnieją kryształy? Jak możemy się o tym przekonać, skoro najgłębszym dostępnym miejscem na Ziemi pozostaje Rów Mariański?
Podczas wykładu słuchacze poznają badania na temat materii pod wielkim ciśnieniem.
PROF. DR HAB. ANDRZEJ KATRUSIAK -  absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki na UAM, od 1978 roku zatrudniony na Wydziale Chemii w Zakładzie Krystalochemii. Od 2000 roku kierownik Zakładu Chemii Materiałów. Odbył liczne staże zagraniczne. Główne zainteresowania: termodynamika, przemiany fazowe i reakcje chemiczne w ciele stałym, wysokie ciśnienia, symetria, polimorfizm, chemia materiałowa. Autor ponad 500 publikacji, redaktor dwóch książek. Członek komitetu redakcyjnego "Acta Crystallographica". Laureat Nagrody Marii Skłodowskiej-Curie PAN; Medalu Zawistowskiego PTCh, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Wieloletni członek i przewodniczący Komisji Wysokich Ciśnień Międzynarodowej Unii Krystalograficznej, Komisji Krystalografii PAN; Komitetu Doradczego Royal Society of Chemistry.
W 2023 roku tematem przewodnim wykładów jest "Wszechświat i materia", będący nawiązaniem do wystawy "Nie to niebo", która prezentowana jest w CK ZAMEK w terminie 4.03-2.07.2023 roku.

Zobacz ckzamek.pl