Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Baner promujący wydarzenie.

Cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci (wiek 8-12 lat)

14.11.2023
18:00

CYKLICZNE WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI, rozwijające umiejętności i talenty plastyczne.

Warsztatach dzieci w dwóch przedziałach wiekowych:

Grupa I - dzieci w wieku od 4 do 8 lat - godz. 16.30 (1 godzina)
Grupa II - dzieci w wieku od 8 do 12 lat - godz. 18.00 (1,5 godz.)

Są to zajęcia zarówno edukacyjne jak i rozwijające naturalną kreatywność i twórczą wyobraźnię.
Dzieci będą tworzyć prace plastyczne w różnych technikach : rysunkowych, malarskich, przestrzennych i eksperymentalnych.
Poznają różne materiały plastyczne i możliwości ich twórczego stosowania.
Powstaną prace na różnych formatach, podłożach, o różnych strukturach i przestrzeniach.
Dzieci będą poznawały świat kolorów: ich gamy, palety, tony i odcienie.
Co jakiś czas dzieci poćwiczą umiejętność kontynuowania pracy nad jednym zadaniem na kilku (2-3) kolejnych zajęciach.

Zapisy pod adresem: plastyka@fundacjapanagara.pl
Prosimy podać Imię i Nazwisko oraz wybraną grupę wiekową.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt: 30 zł za 1 spotkanie / osoba
Karnet dla 2 osób - razem 50 zł za spotkanie.
Karnet za cały miesiąc (4 spotkania) - 100 zł / osoba