Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice jeden z plakatów prezentowanych na wystawie.

Jak piszą organizatorzy: "Wczasy trwają cały rok" to hasło z jednego z plakatów, który zaprezentujemy na wystawie "Turystyka i rekreacja w PRL-u". Trudny historycznie okres Polski Rzeczpospolitej Ludowej znany z braku wolności obywatelskiej, opresyjnych rządów i problemów w dostępie do dóbr konsumpcyjnych wraca jednak w nostalgicznych wspomnieniach wielu Polaków. Przykładem może być wypoczynek. Po pamiątki z wyjazdów wakacyjnych i urlopów w szarej rzeczywistości PRL-u sięgamy chętnie.  Na wystawie, którą będziemy pokazywać w galerii przy Schronie Przeciwatomowym dla Władz Miasta Poznania nasi goście zobaczą plakaty promujące "korzystanie z uzdrowisk", promocję "polskich linii lotniczych", czy zaproszenie do poznania "piękna Wielkopolski". Wszystkie pochodzą ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. To prace cenionych artystów m.in. Tadeusza Gronowskiego, Zbigniewa Kaji, Zbigniewa Rychlickiego, Janusza Stannego, Tadeusza Trepkowskiego czy Huberta Hilschera. Cztery z prezentowanych plakatów zostały kupione dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentację uzupełnią eksponaty - zdjęcia i sprzęt rekreacyjny z czasów Polski Ludowej.

Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia.  W tym czasie zaplanowaliśmy dodatkowe atrakcje - oprowadzania kuratorskie, warsztaty plastyczne dla dzieci, gry terenowe i planszowe, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny oraz prelekcje o plakatach i fotografii z czasów PRL. Cały program dostępny na www.wmn.poznan.pl

A już teraz zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, 20 lipca na piknik historyczny "Wszyscy do Schronu!" (ul. Słupska 62) - spędzimy czas wolny w wakacyjnym klimacie PRL-u. 

Galeria Plakatu z Okresu Socjalizmu mieszcząca się w willi "skrywającej" wejście do Przeciwatomowego Schronu dla Władz Miasta Poznania jest przestrzenią muzealną, w której opowiadamy o okresie PRL-u. Ekspozycja wystawy czasowej "Turystyka i rekreacja w PRL-u" jest wpisana w wystawę stałą i stanowi nie tylko wizualną opowieść o "wczasach", ale jest również doskonałym źródłem wiedzy o czasach naszych dziadków i rodziców.  

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania i Galeria Plakatu z Okresu Socjalizmu są czynne od środy do piątku oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 10:00 do 16:00

opr.sw

Zobacz www.wmn.poznan.pl/