Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Logo muzeum archeologicznego.

Wystawa czasowa - Troja: dawny mit w oczach współczesności

07.05 – 18.08.2024

Badania archeologiczne zapoczątkowane pod koniec XIX wieku przez Franka Calverta i kontynuowane przez Heinricha Schliemanna oraz Wilhelma Dörpfelda przyniosły rezultaty w postaci wielu tysięcy zabytków. Najliczniejszą grupę stanowiły zabytki gliniane stanowiące podstawę kolekcji Schliemanna, których część w roku 1902 trafiła między innymi do Muzeum Prowincji w Poznaniu (wtedy Provinzial- Museum in Posen). W wyniku działań wojennych 1945 roku wiele z nich zostało utraconych lub poważnie uszkodzonych, ale szczęśliwie część przerwała i znajduje się w zbiorach Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
Celem wystawy jest prezentacja tych zabytków przez pryzmat badań XIX- wiecznych i współczesnych prowadzonych na stanowisku. Oprócz historii badań przedstawione zostaną również wnioski na temat jego funkcjonowania w różnych okresach. Spróbujemy też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy archeolodzy znaleźli potwierdzenie opisów walk znajdujących się w Iliadzie Homera oraz przedstawimy postać Heinricha Schliemanna i jego poszukiwań stanowiska. Dodatkowo na wystawie prezentowane będą współczesne zdjęcia stanowiska wykonane przez archeologów tureckich oraz zdjęcia i ryciny archiwalne.

Kurator wystawy: Olga Adamczyk

______

Czynne:

  • wt.-czw. w godz. 9.00-16.00,
  • pt. w godz. 10.00-17.00,
  • sob. w godz. 11.00-18.00,
  • niedz. w godz. 12.00-16.00.

Wstęp: Po zakupie biletu wstępu uprawniającego do zwiedzenia całego Muzeum

Bilety w cenie: 10/15 zł (ulgowy/normalny).