Kultura w Poznaniu

Kalendarium

logotyp Teatru Polskiego przedstawiający rysunek frontu Teatru na białym tle, poniżej czarny podpis "Teatr Polski w Poznaniu"

Spektakl - Śluby panieńskie

09.05.2024
19:00

Twórcy przedstawienia Śluby panieńskie według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się stematyzować pojęcie tak zwanego "upadku męskości" lub "słabej płci męskiej". Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora Zemsty. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

Reżyseria: Andrzej Błażewicz

Spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych.

materiały Teatru Polskiego

Bilety dostępne w:

Kup bezpośrednio: