Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Pisanki.

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Pisanka 2024

2024-02-07 ( środa ) – 2024-03-20 ( środa )
Zespół Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30 a, Poznań

Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ2 organizuje XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -Pisanka 2024".

Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- od 5 do 8 lat

- od 9 do 12 lat

- od 13 do 16 lat.

Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda - Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna.

Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie. Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 20 marca 2024 r. do godziny 19.00 na adres: Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ 2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2024"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 23 marca 2024 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków ZOJ. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Regulamin konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie Zespołu Oghrodów Jordanowskich w Poznaniu. www.oj2poznan.pl

Zobacz www.oj2poznan.pl