Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na zdjęciu fragment wystawy.

Wystawa "Skarby Biblioteki Kórnickiej - Francja"

2024-01-17 ( środa ) – 2024-03-01 ( piątek )
Dom Bretanii, Stary Rynek 37

Biblioteka Kórnicka - jeden z najstarszych i najcenniejszych księgozbiorów w Polsce. W XVIII i XIX wieku w gronie właścicieli Zamku w Kórniku stali patrioci i politycy zaangażowani w historię upadającej i rozdrapanej przez zaborców Rzeczypospolitej. Byli to Ksawery Działyński i jego syn Adam Tytus Działyński. To on przejmując po ojcu w 1826 r. dobra kórnickie gromadzenie księgozbioru sprowadzanego z różnych stron świata, uczynił jednym z najważniejszych swych zajęć. Dziś Biblioteka Kórnicka to niezwykła kolekcja łącząca druki, rękopisy i muzealia.

Wystawa została przygotowana przez Fundację Zakłady Kórnickie z okazji 190. rocznicy powstania Biblioteki Kórnickiej oraz 220. rocznicy urodzin jej twórcy, Tytusa Działyńskiego. Plansze prezentują liczne i cenne eksponaty związane z Francją, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Są to zarówno książki - jak np. cenne średniowieczne modlitewniki, bogato ilustrowane rękopisy, ale także min. bretońskie meble, zakupione przez Jadwigę i Marię Zamoyskie. Plansze wystawowe opracowane są w dwóch językach, polskim i francuskim.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Domu Bretanii (pon-śr 10-18, czw-pt 9-17).

Wstęp wolny! 

opr.sw

Zobacz https://dombretanii.org.pl/