Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat wydarzenia.

Fonosfery naszego życia - wystawa

30.01 – 01.02.2024
16:00

Fonosfery naszego życia to audiowizualna wystawa przygotowana w ramach zaliczenia przez studentów II roku wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To opowieść złożona z różnego rodzaju wrażeń słuchowych, którym towarzyszą cztery stacje, reprezentujące kolejne etapy życia. Stanowi ona próbę pozawerbalnego przeprowadzenia odbiorcy przez indywidualną historię dorastania i budowania tożsamości. Premiera wystawy odbędzie się 30.01 o godz. 16:00 w holu Collegium Maius przy ul.Fredry 10. 

Wstęp wolny.

opr.sw