Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat wydarzenia.

Oczywista nieoczywistość - związki Wisławy Szymborskiej z (pop)kulturą - wystawa

05.12 – 31.01.2024

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć wykład prof. UAM dr hab. Marcina Jaworskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: "Pierwsza dama poezji polskiej czy instapoetka? Wisława Szymborska i popkultura"

Wystawa Oczywista nieoczywistość - związki Wisławy Szymborskiej z (pop)kulturą to wydarzenie wpisujące się w obchody Roku Szymborskiej, skupiające się na przedstawieniu obecności noblistki i jej twórczości w świecie nas otaczającym i uwypuklające nośność zarówno jej osoby, jak i poezji jej autorstwa w kulturze/popkulturze.

Pośród prezentowanych materiałów znajdą się te dotyczące działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej, obchodów roku noblistki, związków poetki ze światem filmu, muzyki,

czy jej obecności w przestrzeni miejskiej (murale itp.), jak również wykorzystania twórczości Wisławy Szymborskiej w świecie mody (marka Medicine).

Otwarcie wystawy uświetni występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza.

Wstęp wolny.

opr.sw

Zobacz lib.amu.edu.pl/