Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat wydarzenia.

Trzydniowe ruchowo-choreograficzne laboratorium twórcze "Poruszeni"

2023-03-24 ( piątek ) – 2023-03-26 ( niedziela )
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Celem laboratorium będzie prowokowanie do aktywności we wspólnym kreowaniu i praktykowaniu ruchu i zachęcenie uczestników do odnajdywania własnego twórczego potencjału. Praca polegać będzie na wyzwoleniu potencjału twórczego uczestników poprzez użycie alternatywnych narzędzi kreowania ruchu, praktyk choreograficznych i improwizacyjnych, które zwiększą umiejętność budowania zaufania, świadomość ciała, ułatwią generowanie i komponowanie ruchu. Praktyki choreograficzne prowadzących w większości inspirowane są ruchem autentycznym i pracą z partnerem. Podczas laboratorium skupimy się na relacjach z innymi i przestrzenią.
Prosimy o zabranie wygodnej odzieży i obuwia.
Laboratorium przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych pracą z ciałem, niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania, sprawności.
Osoby G_głuche chcące wziąć udział w warsztacie prosimy o informację mailową (adres: a.pawlowska@ckzamek.pl) najpóźniej 21.03. - zapewnimy obecność tłumacza PJM.

Bilety: 25 zł (za trzydniowy cykl)

opr.sw

Bilety dostępne w:

Zobacz ckzamek.pl/